Výroční pivo Osvoboditel

Když jsme v roce 2018 uvařili speciál k 100. výročí vzniku naší republiky, tak jsme řešili, jak jej nejvhodněji pojmenovat, abychom jím vzdali hold době, kterou jsme oslavovali. Jako nejpříhodnější nám přišlo, připomenout si přímo osobu prvního prezidenta, se kterým nás pojí to, že již v roce 1907 si Valaši zvolili T. G. Masaryka za svého poslance do tehdejší říšské rady ve Vídni. Vstoupili jsme tedy do jednání s ústavem, který spravuje osobní archivní fondy T. G. Masaryka - Masarykův ústav a Archiv AV ČR - a bylo nám povoleno použít vyobrazení TGM na etiketě.

Čtyřikrát chmelené, nepasterované silné pivo mělo velký úspěch a mnozí pivaři se nás ptali, kdy jej opět uvaříme. Všem jsme tvrdili, že za dalších 100 let ????. Letos jsme ale nevydrželi nevyužít příležitosti 105. výročí vzniku republiky a opět všem milovníkům piva nabízíme možnost připomenout si chuť Presidenta Osvoboditele.

Archiv

2024 »

2023 »

2022 »

2021 »

2020 »

2019 »

2018 »

2017 »

2016 »

2015 »

2014 »

2013 »