Registrace ke spotřební dani z piva

ROZHODNUTÍ O REGISTRACI ke spotřební dani z piva.

Celní úřad pro Zlínský kraj (dále jen „správce daně“), jako věcně a místně příslušný orgán podle ust. § 6 odst. 2 a § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 1 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), registruje v souladu s ust. § 101 a § 129 daňového řádu a ust. § 4 odst. 2 zákona o spotřebních daních daňový subjekt: PIVOVAR HRÁDEK s.r.o., Družstevní I/195, 763 21 Slavičín, DIČ: CZ24306096 s účinností od 16. května 2013 jako plátce spotřební daně z piva.

Archiv

2024 »

2023 »

2022 »

2021 »

2020 »

2019 »

2018 »

2017 »

2016 »

2015 »

2014 »

2013 »