Regionální značka Tradice Bílých Karpat®

Pivovar Hrádek získal pro své výrobky osvědčení k užívání ochranné značky Tradice Bílých Karpat®.

Smyslem a cílem regionální značky je podpořit rozvoj území Bílých Karpat, s ohledem na šetrné využívání přírodního a kulturního dědictví regionu. Značka má podpořit místní producenty, kteří v tomto přírodně hodnotném, zdravém území hospodaří tradičně a šetrně k životnímu prostředí.

www.tradicebk.cz