Královec

Speciality dnešní zabíjačky na Královci jsou zapíjeny čerstvě dovezeným Karpatem 11°.

www.kralovec.cz