DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - fotogalerie

Děkujeme všem příznivcům hrádeckého pivovaru za hojnou návštěvu našeho dne otevřených dveří. Velké díky patří zejména faráři Mons. Marianu Dejovi za požehnání pivovaru Hrádek a celému našemu úsilí o návrat výroby tradičního nápoje do Slavičína.