Pivovar Hrádek  »  Pivovar  »   Výroba

Technologický postup výroby

1. Šrotování sladu

Sladem je nazýváno naklíčené a usušené obilné zrno ječmene. Slad je ručně vysypán do šrotovacího zařízení, ze kterého je vzniklý sladový šrot - opět ručně - vsypán přímo do varného procesu.

2. Varný proces - klasický dvourmutový postup

Proces výroby piva probíhá ve varně.

a) Vystírka - do vystírací kádě se převede sladový šrot - se smísí s vodou o teplotě 37°C, dále se přidá horká voda 80°C a při teplotě cca 52°C se převede 1/3 objemu do rmutovacího kotle.

b) Ve rmutovacím kotli se podíl zahřívá až do varu a převede zpět do vystírací kádě. Tento postup se opakuje ještě jednou s cílem převést většinu extraktu ze sladu (hlavně cukerného) do roztoku. Výsledkem je cukerný roztok o teplotě 77°C - SLADINA.

c) Sladina se potom procesem scezování a vyslazování zbaví pevných částic - mláta. Vzniklé mláto je hlavním odpadem výroby a využívá se jako krmivo.

d) Finálně se celé dílo uvede do intenzivního varu za přidání chmele, jehož výsledkem je hlavní meziprodukt - MLADINA. Mladina se nechá sedimentovat ve vířivé kádi a dále se celý objem zchladí pomocí chladiče (ledová voda) na zákvasnou teplotu cca 8°C. Do studené mladiny se zároveň přidají pivovarské kvasnice v množství cca 0,8-1 l/hl. Kvasnice jsou však používány maximálně čtyřikrát.

3. Hlavní kvašení

Probíhá v otevřených kádích, kvasných tancích a cylindrokónických tancích v chlazeném odděleném prostoru (při teplotě cca 7-10°C).

Kádě a tanky jsou z nerezové oceli a jsou umístěné v prostoru s dobře omyvatelnou podlahou a stěnami, s dobře dimenzovanou kanalizací a výměnou vzduchu. Přibližně za týden vznikne mladé pivo, které se přepustí do ležáckého sklepa, nebo se v CKT tancích zchladí až na 0°C a nechá se cca 14 dnů dozrát a následně se filtruje.

4. Dozrávání piva

Při klasické výrobě následuje dozrávání piva v ležáckých tancích z nerezové oceli, umístěných v chlazeném prostoru o teplotě 7-10°C. Proces dozrávání trvá 21-30 dnů.

5. Filtrace piva

Dalším procesem je finální úprava piva dvojitou filtrací v prostoru sklepa. Nejdříve se hotové pivo z LT a CKT tanků přefiltruje primární křemelinovou filtrací za použití křemeliny do přetlačného tanku. Následně se dofiltruje sekundární MMS filtrací do dalšího přetlačného tanku. Takto je pivo připraveno ke stáčení.

6. Stáčení

Posledním procesem je stáčení přefiltrovaného piva na automatické sanitačně plnící lince do KEG sudů z nerezové oceli, o

velikosti 20, 30, a 50 litrů. KEG sud je nejdříve sanitován automaticky z uzavřených nádob (zásaditým roztokem na bázi NaOH a kyselým roztokem o koncentraci cca 2%), poté je vypláchnut vodou. Následuje sterilizace parou, předtlakování CO2 a plnění pivem.

7. Sanitační procesy

Vlastní nádoby - varna, ležácké tanky, kvasné kádě, cylindrokónické tanky - jsou sanitovány pomocí mobilní stanice CIP, a to zásaditým NaOH a kyselým HNO3 roztokem (cirkulačně, pomocí čerpadla).